شریفی نیا:

25

شریفی نیا:
🔹نقش "ولید" برایم سخت بود چون شراب می‌خورد
🔹در طول عمرم لب به سیگار و مشروب و دود نزدم
#فرهنگی

ویدئو های بیشتر