♦️حسینیه سادات درکه دیشب در آتش سوخت

20

♦️حسینیه سادات درکه دیشب در آتش سوخت

🔹به گفته شاهدان دو موتور سوار با انداختن مواد آتش‌زا داخل تکیه درکه سبب آتش سوزی در آن شدند.
#حوادث

ویدئو های بیشتر