قلب این نوزاد هنگام تولد خارج از سینه‌اش بود

58

قلب این نوزاد هنگام تولد خارج از سینه‌اش بود

مادرش می‌گوید وقتی در سونوگرافی ضربان قلب او را دید، مصمم شد که بچه را نگه دارد. داستان تولد ای

ویدئو های بیشتر