🎥🎼 نوای ماندگار محمدرضا شجریان در سوگ بم

88

🎥🎼 نوای ماندگار محمدرضا شجریان در سوگ بم

▪️صبح ۵دی ماه ۱۳۸۲ شهر بم لرزید و هزاران هموطن جان باختند...

⭐️

ویدئو های بیشتر