📹فیلم/حمل هواپیمای مسافربری توسط بالگرد میل ۲۶، بزرگترین بالگرد جهان

165

📹فیلم/حمل هواپیمای مسافربری توسط بالگرد میل ۲۶، بزرگترین بالگرد جهان
#فناوری

ویدئو های بیشتر