آتش سوزی گسترده در کمپ زلزله زدگان سرپل ذهاب نزدیک به ۲۰چادر در آتش سوخت

198

آتش سوزی گسترده در کمپ زلزله زدگان سرپل ذهاب نزدیک به ۲۰چادر در آتش سوخت

عکس‌ها و جزئیات بیشتر را اینجا ببینید👇

ویدئو های بیشتر