آتش سوزی گسترده در کمپ زلزله زدگان سرپل ذهاب نزدیک به ۲۰چادر در آتش سوخت

75

آتش سوزی گسترده در کمپ زلزله زدگان سرپل ذهاب نزدیک به ۲۰چادر در آتش سوخت

عکس‌ها و جزئیات بیشتر را اینجا ببینید👇

ویدئو های بیشتر