امیرعلی دانایی: شهاب حسينى

8

امیرعلی دانایی: شهاب حسينى بى نظير است/ در جشنواره فجر به من ظلم شد/تماس هايى با من گرفته شد كه جزو كانديداها هستى و به هر حال حذف شد!/ميخواهم ت

ویدئو های بیشتر