واکنش خارجی‌ها به غذاهای ایرانی !😐

46

واکنش خارجی‌ها به غذاهای ایرانی !😐

حالا اگه 4 تا سوسک و کرم رو سرخ میکردن میذاشتن جلوشون کلی به به و چه چه میکردنا، آلان دوغ ایرانی رو بالا م

ویدئو های بیشتر