ساکنین شهر اوزاکا ژاپن برای از یاد بردن ناراحتی‌ها و تجربیات تلخ در پایان سال طی مراسمی خاص به معبد می‌روند و با صدای بلند می‌خندند😄

157

ساکنین شهر اوزاکا ژاپن برای از یاد بردن ناراحتی‌ها و تجربیات تلخ در پایان سال طی مراسمی خاص به معبد می‌روند و با صدای بلند می‌خندند😄
#اجتم

ویدئو های بیشتر