سوت بلبلی اژه‌ای و انگلیسی صحبت کردن عباس جدیدی، سوژه‌ی جدید برنامه 90 😂👌

88

سوت بلبلی اژه‌ای و انگلیسی صحبت کردن عباس جدیدی، سوژه‌ی جدید برنامه 90 😂👌

خداروشکر تو ایران دنیا اومدیم، همیشه سوژه داریم واسه خندیدن :))


ویدئو های بیشتر