تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد

158

تمرین فردای پرسپولیس تعطیل شد

بازیکنان پرسپولیس که امروز یک جسله تمرین ریکاوری انجام دادند با اعلام برانکو تمرین فردا تعطیل شد.

🆔

ویدئو های بیشتر