🎥 #ببینید 📛شوخی جالب شهید حاج حسین خرازی با یکی از همرزمانش

181

🎥 #ببینید 📛شوخی جالب شهید حاج حسین خرازی با یکی از همرزمانش

👈انتشار به مناسبت ۸اسفندماه سالروز شهادت حاج حسین خرازی  از فرماندهان جنگ ا

ویدئو های بیشتر