هوادار نابینای بارسا با کمک مترجم مخصوص و یک تخته داره بازی رو دنبال میکنه و پیگیر بازی تیم محبوبشه

21

هوادار نابینای بارسا با کمک مترجم مخصوص و یک تخته داره بازی رو دنبال میکنه و پیگیر بازی تیم محبوبشه
این‌که میگیم فوتبال خود زندگیه شعار نیست

ویدئو های بیشتر