🎥 #ببینید 📛 یکی از سخت‌ترین تمرينات ارتش آمريكا،مقاومت در برابر شوكر است

81

🎥 #ببینید 📛 یکی از سخت‌ترین تمرينات ارتش آمريكا،مقاومت در برابر شوكر است
📛فیلمی از تمرین سربازان آمریکایی برای مقاومت در برابر شوکر👆

ویدئو های بیشتر