#هوروش_بند

داری ازم دور میشی تو
دل می کنیو...
تو که خوب میدونی
جون منیو...

ویدئو های بیشتر