💯عقاب های سرسفید ناهار خودشون رو از باقی مانده صید ماهی گیرهای استرالیایی بین تورهای ماهیگیری پیدا می کنن...

172

💯عقاب های سرسفید ناهار خودشون رو از باقی مانده صید ماهی گیرهای استرالیایی بین تورهای ماهیگیری پیدا می کنن...

ویدئو های بیشتر