بلندترین تاب گردان دنیا در ایالت تگزاس آمریکا واقع شده و اسکای اسکریمر نام دارد

138

بلندترین تاب گردان دنیا در ایالت تگزاس آمریکا واقع شده و اسکای اسکریمر نام دارد

این تاب گردان در ارتفاع ۱۲۲/۷۸ متری از زمین به علاقمندان سوا

ویدئو های بیشتر