🎥 رئیس دانشگاه آزاد: استادهای دوشغله دانشگاهی جای فارغ التحصیل بیکار را گرفته‌اند

200

🎥 رئیس دانشگاه آزاد: استادهای دوشغله دانشگاهی جای فارغ التحصیل بیکار را گرفته‌اند

🔹این اساتید باید اضافه دریافتی خود را برگردانند
-
کانا

ویدئو های بیشتر