🎦 درگيري روي سكوهاي روبروي جايگاه ورزشگاه آزادي بين هواداران استقلال و پرسپوليس

103

🎦 درگيري روي سكوهاي روبروي جايگاه ورزشگاه آزادي بين هواداران استقلال و پرسپوليس

خوشبختانه رييس فيفا پيش از اين درگيريها ورزشگاه را ترك كر

ویدئو های بیشتر