خدایا چرا نسل این بیشرفا رو از بین نمیبری :|

193

خدایا چرا نسل این بیشرفا رو از بین نمیبری :|
از پیاده رو برید و کیفتون همیشه تو دست سمت دیوار باشه، آمار کیف قاپی خیلی بالاست

ویدئو های بیشتر