🎥رهبرانقلاب: ان‌شاالله ببینید و ببینیم که به زودی در قدس نمازجماعت خواهید خواند

4

🎥رهبرانقلاب: ان‌شاالله ببینید و ببینیم که به زودی در قدس نمازجماعت خواهید خواند
🔻واکنش یکی از حضار به این سخن‏

〰〰〰〰〰〰〰〰〰
🆔 🇮

ویدئو های بیشتر