کنار هرکی میشینم تورو میبینم

112

کنار هرکی میشینم تورو میبینم
به کجای آسمون تو پر کشیدی من که رو زمینم
تو چه رنگی رو دلم زدی که هر جا میرم
مسیح و آرش.. بعد از تو

✅ 📹

ویدئو های بیشتر