بعد از گذشتن چهارده سال از زلزله بم هنوز یه عده تو کانکس زندگی می کنن

28

بعد از گذشتن چهارده سال از زلزله بم هنوز یه عده تو کانکس زندگی می کنن
آدم نمی دونه به این ویدیو بخنده یا گریه کنه!!

Join → 📺

ویدئو های بیشتر