بعد از گذشتن چهارده سال از زلزله بم هنوز یه عده تو کانکس زندگی می کنن

186

بعد از گذشتن چهارده سال از زلزله بم هنوز یه عده تو کانکس زندگی می کنن
آدم نمی دونه به این ویدیو بخنده یا گریه کنه!!

Join → 📺

ویدئو های بیشتر