📌بازی تاج و تخت: بگم بگم‌های آقای رئیس جمهور!

129

📌بازی تاج و تخت: بگم بگم‌های آقای رئیس جمهور!

🔹از افشاگری های رئیس جمهور سابق درباره قوه قضاییه تا دکمه فیلترینگ تلگرام را در طنز سیاسی با

ویدئو های بیشتر