📽 رواج کلمه «خمینی»، «آیت‌الله خمینی» و «امام خمینی» به عنوان نام و فامیل در اندونزی

35

📽 رواج کلمه «خمینی»، «آیت‌الله خمینی» و «امام خمینی» به عنوان نام و فامیل در اندونزی
ببینید پروفایل برخی کاربران اندونزیایی فیسبوک را

ویدئو های بیشتر