اینو ببینید خیلی جالبه!😳

183

اینو ببینید خیلی جالبه!😳

خبرنگار خطاب به سارق: در چند دقيقه خودرو سرقت ميکنيد؟

سارق: نگو دقيقه بگو چند ثانيه!!

👇🏻👇🏻

ویدئو های بیشتر