چقدر از عمرمون رو جلوی یخچال باز می‌ایستیم؟

133

چقدر از عمرمون رو جلوی یخچال باز می‌ایستیم؟
تعویض یخچال چه تاثیری روی این عادت داره؟
با هم در ویدیو ببینیم...

ویدئو های بیشتر