چقدر از عمرمون رو جلوی یخچال باز می‌ایستیم؟

74

چقدر از عمرمون رو جلوی یخچال باز می‌ایستیم؟
تعویض یخچال چه تاثیری روی این عادت داره؟
با هم در ویدیو ببینیم...

ویدئو های بیشتر