#موشن_گرافیک | ریل ملی

113

#موشن_گرافیک | ریل ملی
🚂 اهمیت حمل و نقل ریلی و ضربات اجرایی نشدن خط تولید ریل ملی بر اقتصاد کشور

🔹 خانه طراحان انقلاب اسلامی

ویدئو های بیشتر