🎥 #ببینید 📛 تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به بسته شدن زاینده رود و حق‌آبه مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

120

🎥 #ببینید 📛 تظاهرات کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به بسته شدن زاینده رود و حق‌آبه مقابل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان

🔴 #تلخند_سیاسی‌اجتماعی

ویدئو های بیشتر