🔻 #خط_تهرانی_مقدم را ادامه خواهیم داد

148

🔻 #خط_تهرانی_مقدم را ادامه خواهیم داد

🔗 طرح کاشت دو هکتار درخت و توزیع صد بسته غذایی میان محرومان خوزستان در راستای حل مشکل ریزگرد و محرومی

ویدئو های بیشتر