تو یک رور نیستی

139

تو یک رور نیستی
تو تمام یک سالی
تو لحظه به لحظه زندگی هستی...
مامان جانم روزت مبارک♥️

┄┄❅✾❅┄┄┄
😜

ویدئو های بیشتر