در هیچ بانک و موسسه مالی مجاﺯ ، نباید بیش اﺯ 100 میلیوﻥ سپرﺩه کرﺩ ! اما چرا ؟🤔

161

در هیچ بانک و موسسه مالی مجاﺯ ، نباید بیش اﺯ 100 میلیوﻥ سپرﺩه کرﺩ ! اما چرا ؟🤔

کلیپ رو ببینید تا خدایی نکرده هیچ وقت حسرت پول از دست رفته تون

ویدئو های بیشتر