🌺لحظه تحویل سال 1397

112

🌺لحظه تحویل سال 1397
🌸ساعت۱۹و۴۵دقیقه و۲۸ثانیه🕗
🌺روز۳شنبه ۲۹اسفند ۱۳۹۶
🌸حیوان سال : سگ🐶
🌺رنگ سال : بنفش💜
🌸سگ سمبل وفاداری وثروت💰

ویدئو های بیشتر