🎥تصاویری از ساختمان تخریب شده بر اثر انفجار مواد محترقه در خیابان مرتضوی صبح امروز

32

🎥تصاویری از ساختمان تخریب شده بر اثر انفجار مواد محترقه در خیابان مرتضوی صبح امروز

#چهارشنبه_سوزی

👈💯

ویدئو های بیشتر