#سرعت_نت موبایل فورجی.تایوان

13

#سرعت_نت موبایل فورجی.تایوان
اپراتور: Chunghwa Telecom
سرعت دانلود: ۱۸۴ مگ
سرعت آپلود: ۳۸ مگ
بالاتر از ایران
تشکر می کنیم از مهدی عزیز. تایوان درموض

ویدئو های بیشتر