🎥ربیعی یه لطف آرای ممتنع ماند

104

🎥ربیعی یه لطف آرای ممتنع ماند

ربیعی با 126 رای موافق استیضاح، 124 رای مخالف، 2 رای ممتنع و 1 رای باطله همچنان به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجت

ویدئو های بیشتر