وابسته‌ایم ما

171

وابسته‌ایم ما

مداحی حماسی سید رضا نریمانی در بیت رهبری
دشمن نبیند دمی خسته ایم ما
همواره خواسته ایم و توانستیم ما
زیرا به لطف فاطمه دل بسته

ویدئو های بیشتر