❌در جاده چالوس گازوئیل می‌ریزند تا تصادف شود!

135

❌در جاده چالوس گازوئیل می‌ریزند تا تصادف شود!
این پیچ همان جاییست که گفته می شود یدک کش ها گازوئیل میریزند تا با تصادف پول گیرشون بیاد.! 😨
____

ویدئو های بیشتر