🎥 واکنش جانشين ناجا به کیفیت بد خودروهای داخلی:

52

🎥 واکنش جانشين ناجا به کیفیت بد خودروهای داخلی:

🔸رقابت نيست؛ انحصار است!

حاصل انحصار، همیشه ظلم به مشتری و بی کیفیت شدن محصول است.

#بخشنام

ویدئو های بیشتر