🎥 #ببینید 📛 ماجرای #سرقت #خودپرداز در حوالي ميدان ونك #تهران از دوربین‌های مداربسته

67

🎥 #ببینید 📛 ماجرای #سرقت #خودپرداز در حوالي ميدان ونك #تهران از دوربین‌های مداربسته

👈اون آخر باید می‌گفت به همین سادگی؛به همین خوشمزگی😉

ویدئو های بیشتر