بر فراز کوه رحمت و دشت زیبای مرودشت

76

بر فراز کوه رحمت و دشت زیبای مرودشت

تخت جمشید نماد تمدن هخامنشى را از نمايى ديگر ببينيد👌🏻

ویدئو های بیشتر