فيلمى از مراحل ساخت برج آزادى

112

فيلمى از مراحل ساخت برج آزادى

برج آزادى كه قبل از انقلاب به برج شهياد معروف بود، در سال ١٣٤٩ توسط حسين امانت معمار ايرانى ساخته شد. اين برج بع

ویدئو های بیشتر