فيلمى از مراحل ساخت برج آزادى

45

فيلمى از مراحل ساخت برج آزادى

برج آزادى كه قبل از انقلاب به برج شهياد معروف بود، در سال ١٣٤٩ توسط حسين امانت معمار ايرانى ساخته شد. اين برج بع

ویدئو های بیشتر