#نابغه_واقعی
اسمش صفی است. از۴سالگی پیانو میزند و از ده سالگی سه تار. نیم اش ایرانی و نیم آمریکایی است. دایره واژگانش…

ویدئو های بیشتر