این پرنده که می‌بینید بومی

156

این پرنده که می‌بینید بومی استرالیاست و صداهایی که بارها در فیلم‌های مربوط به جنگل شنیدید مثل صدایی شبیه به خنده دسته‌ای از میمون‌ها کار ا

ویدئو های بیشتر