آموزش بستن زنجیر چرخ!

131

آموزش بستن زنجیر چرخ!
در این ویدئو آموزش بستن زنجیر چرخ خودرو برای روزهایی که احتمال یخ زدگی سطح جاده ها وجود دارد را مشاهده کنید..!

ویدئو های بیشتر