حتما ببینید!!!

128

حتما ببینید!!!
بانکها درمورد وعده تخصيص بودجه چاپ سررسید به مناطق زلزله زده شفاف سازي كنن.
اینقدر توی گروه ها بذارید تا حتما انجام بشه
#با_کاغ

ویدئو های بیشتر