ویدیو: اگر زلزله محتوم تهران بیاید، باید تمام شهر را با بتون مدفون کرد

135

ویدیو: اگر زلزله محتوم تهران بیاید، باید تمام شهر را با بتون مدفون کرد

دکتر فریبرز ناطقی الهی، استاد پژوهشگاه زلزله‌شناسی: باید جلوی توسعه ?

ویدئو های بیشتر