🎥 لحظه وقوع زلزله حین پخش زنده سیمای کرمان/بر اثر وقوع زلزله (شش و دو دهم ) ریشتری در هجدک کرمان تاکنون 18 تن مصدوم شدند

197

🎥 لحظه وقوع زلزله حین پخش زنده سیمای کرمان/بر اثر وقوع زلزله (شش و دو دهم ) ریشتری در هجدک کرمان تاکنون 18 تن مصدوم شدند

❇️

ویدئو های بیشتر