وقتی عادل فردوسی‌پور از اثرانگشت برای باز کردن گوشیش استفاده نمی‌کنه و رمز گوشیش هم تاریخ تولدشه😂

71

وقتی عادل فردوسی‌پور از اثرانگشت برای باز کردن گوشیش استفاده نمی‌کنه و رمز گوشیش هم تاریخ تولدشه😂

🆔

ویدئو های بیشتر