📣واکنشی جالب به احتمال فیلتر شدن تلگرام

70

📣واکنشی جالب به احتمال فیلتر شدن تلگرام

🔷تلگرام فیلتر میشود؟ نمیشود؟

🔴 خبرهای جالب گنبد:👇👇

ویدئو های بیشتر